all that is solid melts into air

4.–5. mars 2011

Teater- og performanceskaper a smith kommer på årets Marstrandfestival med sin nye soloforestilling «all that is solid melts into air». Med sitt varemerke, en enkel og konverserende stil, ser han denne gangen nærmere på hvordan vår verden er i konstant endring. Tankene henledes videre til effektene av hvordan vi mennesker lever i dag.

«all that is solid melts into air» er en mild meditasjon over vår eksistens, en stille protest for den merkelige verden vi lever i, en liten pause fra alt det som skjer utenfor. Det er en bønn om litt menneskelighet. En søken etter hva vi kan gjøre. Du og jeg. Vi. Sammen. Her og nå.

Andy Smith har laget teater og performance under navnet a smith siden 2001, bl.a. soloforestillingene «innvandrer» og «the next two days of everything». Han har også co-regissert de prisvinnende forestillingene «England, An Oak Tree» og «The Author» av Tim Crouch.

“En engasjerende, tankefull og til en viss grad overraskende forestilling” – Irish Theatre Magazine om «the next two days of everything»

“På mange måter er ikke dette teater slik vi vanligvis forstår det, samtidig, i de viktige elementene, er dette selve essensen.” The Financial Times om «ENGLAND»Av og med: a smith. Co-produksjon: BIT Teatergarasjen og Black Box Teater. Støttet av: Norsk Kulturråd.