Ã… gå med Kølle/​A Slow Escape

7.–10. mars 2013

«Å gå med Kølle» er en scenisk reisejournal, både hyperteatral og dokumentarisk, fra to fotturer: Catharine H. Kølles vandring til Venezia anno 1841 og Karen Røise Kiellands fotfølging av henne anno 2011. Resultatet av feltarbeidet avdekker ulike strategier i møte med det ukjente, tåkelagt i røyk og avklart i grelt arbeidslys, med tegner Tom Mason som oversetter av minner.

Kølle gikk i en tid hvor Europa var i krise, som nå, men hun gikk før den tyske revolusjonen i 1848 og den industrielle revolusjon. Har Europa gått framover de siste 170 årene? Hvorfor er framskritt forbundet med hastighet? Hvordan oppleves tid? Hva er en lang reise; en stor avstand og høy hastighet? Er det mulig å strekke tid ved å forflytte seg langsomt? Hvor tett kan man komme opp til en bestemt historisk karakter eller tid? Og hvor ofte gjentar historien seg?

Ved siden av det historiske relieffet, opplevde Røise Kielland hvordan både kunnskap og mangel på kunnskap endrer persepsjonen. Fantasien måtte disiplineres, kanskje fordi hun var alene og fordi det meste virket ukjent. Fantasien viste seg som både ridder og fiende i bakhold. Forestillingen er en konfrontasjon med forventningene og evnen til å forestille seg, som drivkraft, venn og fiende. Tegninger, objekter og lyd setter rommet i bevegelse– utøveren står stille på scenen.

Forestillingen er laget i samarbeid med tegner og billedkunstner Tom Mason. Karen Røise Kielland er scenekunstner og dramatiker.

Konsept, regi, manus, lyd og spill: Karen Røise Kielland. Dramaturgi: Marit Grimstad Eggen. Tegner: Tom Mason. Lydkonsulent: Erlend Hogstad. Lysdesign: Ingeborg Staxrud Olerud. Kostyme, rekvisitter og scenografi: Jennie Bringsaker. Tekniker: Kristjan Belgau. Regiveileder: Christina Hauge. Produsent: Produsentbyrået/ Jorunn Kjersem Hildre. Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd og utviklet i samarbeid med Dramatikkens hus. Co-produksjon: Black Box Teater.