Helle Siljeholm
The Mountain Body – Kolsåsstupene

22. august 2021 ❶ Premiere

11.00, Østveggen, Kolsåsstupene

Kunst, akademia, åndelighet, friluftsliv og miljøvern møtes når The Mountain Body inntar Kolsåsstupene og danner et forgjengelig kjempe-maleri.

The Mountain Body er en performativ skulptur som finner sted live i Kolsåsstupene. Hendelsen er en del av et flerårig, koreografisk prosjekt initiert av scene- og billedkunstner Helle Siljeholm i samarbeid med enkeltpersoner og institusjoner i og utenfor billed- og scenekunstfeltet. Gjennom en serie koreografiske skulpturer som sammen danner en «fjellkjede», skaper prosjektet en møteplass mellom kunst, akademia, åndelighet, friluftsliv og miljøvern.

Hvordan forstå fjellet som kropp, forbindelse, prosess og aktivitet – som synlig og usynlig påvirker og blir påvirket av samfunnet rundt?

The Mountain Body bygger på et tidligere prosjekt av Helle Siljeholm, Noder om stein og andre sosiale landskap, der seks klatrere fra Ålesund Klatreklubb utførte en koreografisk bevegelse i en 200 meter høy fjellvegg utenfor Ålesund by.

Kolsåsstupene er unike; de står på sjelden sammensatt geologisk grunn, der fjellets arkiv viser geografisk forflytning, vulkansk aktivitet, tropisk klima og istider. Kolsås er i dag et delvis vernet naturområde. I nyere tid (sent 1800-1980-tallet), har Kolsås vært tilholdssted for filosofer, feminister, pedagoger, politikere og nasjonale og internasjonale kunstnere.

The Mountain Body understreker verdien av sameksistens mellom natur og samfunnsbygging, hyller Kolsåsstupenes egenart og oppfordrer til et respektfylt forhold til naturen.

Helle Siljeholm besøkte sist Black Box teater med det 72 timer lange prosjektet Nodes on fish, stars and the social i 2017. Hun jobber kollektivt, ofte sammen med andre fagområder, og sammenføyer koreografi, billed- og scenekunst.

Praktisk info

Offentlig transport: Linje 3 mot Kolsås til Gjettum T-banestasjon.
Med bil: Parkering ved Gjettum t-banestasjon
+ 25 min gange til visningsstedet

Toaletter er ikke tilgjengelige.

  • Varighet 90 minutter