Black Box teater
++ 1. juni

1. juni 2023

Tidligere visninger

19.00, Foajé

Denne gangen i ny drakt. ++ blir en uformell visningsplattform for mindre produksjoner, forestillingsutdrag eller produksjoner som er i prosess og trenger å bryne seg på et publikum. Teaterets foajé blir møtepunktet for disse kveldene som er ment å være like mye en sosial møteplass som en uhøytidelig arena for småskala scenekunst.

Fra våren 2023 arrangerer vi ++ fire ganger i året. Programmet for hvert arrangement vil bli satt sammen av en av Black Box teaters ansatte. Først ut er teatersjef Jørgen Knudsen som har plukket ut disse tre prosjektene:

Otto og Uma Ramstad Circling the line

Dette samarbeidet er en fortsettelse av Otto Ramstads forskning fra Lineage som ble presentert på OITF i 2020. Med kunstnerisk slektsforskning som bakteppe vil han sammen med datteren Uma bevege seg fra å se på fortiden i nåtiden til å fra nåtiden se mot fremtiden.

Caroline Blomqvist, Nadja Bounenni, Hôy la og Erika Jonasson Where Even Flowers Can Grow (forvisning)
En sensorisk opplevelse som tematisk kretser rundt noen former for populær psykologi. Premiere er på Aveny-T, Danmark 20. februar 2024.

Janne Eraker med Kristoffer Lislegaard / Øy
Otherwordly, groovy music where tap dance triggers electronics
Øy er en duo bestående av steppdanser Janne Eraker og musiker Kristoffer Lislegaard. Lyden fra Erakers steppdans sendes inn i elektronikken og brukes til å modulere ulike parametere. Resultatet er en toveis kommunikasjon der danser og musiker reagerer på det den andre bidrar med.


++ har gratis inngang og krever ingen forhåndspåmelding.