Tale Næss

NO

Tale Næss Lysestøl er en norsk forfatter og dramatiker. Næss har hovedfag i filmvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har studert sosialantropologi og folkloristikk ved Universitetet i Oslo og har gått forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark – Bø.