++ 8. oktober

8. oktober 2013

LIVE: Mikkel Øyen og Splittet Kjerne / tekst, opplesning. Lydia Hauge Sølvberg / tekst og video, opplesning. Sigrid Krohn Eide / tekst, opplesning ROM: Arja Horneland / fotografi. Sigrid Bendz / skulptur. Tobias Danielsson / Installasjon. Jonathan Terry / Installasjon

++ er et kunstarrangement i foajeen på Black Box Teater, etablert våren 2011. Etter fulle hus med innslag fra samtlige kunstarter, fortsetter vi suksessen tre kvelder denne høsten.

Programmet vil bestå av inviterte kunstnere, musikere, forfattere og performanceartister, samt bidragsytere som blir plukket ut gjennom søknadsprosess. ++ betyr intet mindre enn Black Box Teater pluss pluss, – en ekstensjon av det tverrfaglige kunstmiljøet huset allerede arbeider med. ++ bringer ulike miljøer sammen, og inviterer til et visningsrom for alt det som rører seg både i og utenfor de etablerte institusjonene. ++ er et møtested hvor publikum og kunstnere kan la seg inspirere av hverandre.

Nytt for høsten er kuratorene Solveig og Victoria.

Velkommen!