Vi søker ny teatersjef

30. november–1. desember 2015

Black Box teater AS søker teatersjef

Nåværende teatersjef fratrer 30. april 2016 for å gå over i stilling som dekan ved Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo. Vi lyser derfor ut stilling som

TEATERSJEF

i et åremål på fire år.

Teatersjefen er kunstnerisk og daglig leder med ansvar for teatrets program og drift. Vi søker en ambisiøs, ansvarsbevisst og fleksibel person som kan opprettholde og videreutvikle teatrets ledende posisjon som arena for nyskapende norsk og internasjonal scenekunst. Personen vi søker har solid scenekunstfaglig kompetanse, stor internasjonal kontaktflate og gode lederegenskaper, samt evne til strategisk tenkning og formidling. Erfaring med og interesse for ledelse, administrasjon og økonomistyring er også ønskelig. Black Box teater er en internasjonal kunstinstitusjon, og utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

Tiltredelse 1. mai 2016.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt styreleder Øyvind Jørgensen, 22 28 68 80 / 907 21 231.

Søknad med CV og eventuelle referanser sendes på epost til styreleder@blackbox.no

Søknadsfrist: 1. desember 2015.