Avdal & Shinozaki /​ fieldworks
until

1.–4. februar 2024 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Dansens Hus, Oslo

19.00, Dansens Hus, Oslo

17.00, Dansens Hus, Oslo

19.00, Dansens Hus, Oslo

until er en meditasjon over forventninger, rutiner og kolliderende logikker. I denne forestillingen reflekterer fieldworks over tidligere arbeidsmetoder og praksis. Strategier som har blitt utviklet gjennom produksjoner som jobber med og i offentlig rom utforskes her videre innenfor teaterrommets muligheter.

Teaterrommet transformeres til en drømmemaskin, et grensesnitt mellom gestenes håndgripelighet og potensialet av abstrakte lesninger. Gjennom å bygge og bryte mønster, dissekeres teatret i en spekulativ fabulering over hva (verden) er, har vært og kan bli.

Konseptet «å folde ut og folde inn» har vært sentralt i arbeidet med until, hvor både de romlige forholdene og hvordan kropper plasseres i rom har vært en del av undersøkelsen. until er en invitasjon til en kollektiv prosess hvor vi kan reflektere sammen eller sidestille tankene våre med en utforsking av ulike måter å komme sammen på, enten som grupper eller gjennom sameksistens som individer. I fraværet av vaner, hva bringer oss sammen?

Avdal og Shinozaki har arbeidet sammen siden 2000 og dannet sitt eget kompani kalt fieldworks. Kompaniet har besøkt Black Box teater flere ganger og lager prosjekter i både teatralske og ikke-teatralske miljøer og rom. until kan du se på Dansens Hus i Oslo.

+ 02. februar / ettersnakk med Yukiko Shinozaki og Heine Avdal
Møt Yukiko Shinozaki og Heine Avdal i en samtale med Jonas Øren etter forestillingen. Samtalen foregår på engelsk.

I samarbeid med Dansens Hus .

Velkommen til vårsesongen 2024!