Mette Edvardsen
Time will show (2004)

2.–5. oktober 2015

Tidligere visninger

18.00, Lille scene

20.30, Lille scene

I tillegg til å være en forestilling er Time will show også en prosess som finner sted i rommet hver gang den fremføres.

Time will show er spesifikk for hvert enkelt rom.

Jeg følger visse prosedyrer og strukturer, og lager ulike versjoner på hvert sted. Jeg jobber med video, og overfører teknologiske muligheter derfra til kroppen, koreografien og skrivingen av stykket.