Foajé. Gratis inngang
Text and Choreography

15. november 2015

Tidligere visninger

12.00, Foajé

Åpen søndag ettermiddagssamtale i foajeen på Black Box Teater, Oslo.

Vi inviterer alle fra dans, performance, koreografi, teater, billedkunst, filosofi, litteratur, poesi og andre mulige kombinasjoner av disse feltene til en ettermiddag med lytting, tenking og samtale rundt temaet Tekst og Koreografi.

Arrangementet finner sted i forlengelsen av en ukes felles kunstnerisk undersøkelse av tematikken av og med kunstnerne Ingrid Berger Myhre, Bastien Mignot, Julie Gouju, Solveig Styve Holte, Ann-Christin Berg Kongsness og Marte Reithaug Sterud.

Med oss denne ettermidddagen har vi invitert Federica Bueti, Bojana Cvejic og Runa Borch Skolseg til å dele fra sine kunstneriske praksiser.

Ingrid Berger Myhre, Bastien Mignot og Julie Gouju møttes som klassekamerater ved det koreografiske senteret i Montpellier og trioen fungerte raskt som en tett infrastruktur for deres individuelle og kollektive research i mastergradens toårige kontekst. Gjennom å dele både skrivepraksiser og andre kunstneriske forsksningsmetoder, arbeidet konstellasjonen som et selvoppnevnt læringsforum på innsiden av institusjonen som skapte den.

Ann-Christin Berg Kongsness, Marte Reithaug Sterud og Solveig Styve Holte har arbeidet sammen siden 2011, mellom anna med nettsida framtidsdans.no, som ble opprettet av Kongsness i 2012. Framtidsdans.no er en plattform for deling av tekst som utvida koreografisk praksis, såvel som refleksjoner knytta til dans, koreografi, arbeid, kontekst og infrastruktur. Etter å ha fokusert på vår nasjonale kontekst og å ha jobbet i nettformat de siste årene, retter vi nå arbeidet mer ut mot publikasjon og offentlige eventer.

Federica Bueti er en kunstskribent, redaktør og forsker basert i Berlin og Oslo. Arbeidene hennes konsentreres rundt skrivningen og lesningens prinsipper, samt begjærs- klasse- og kjønnsproblematikk. Hun er grunnlegger og redaktør av magasinet …ment og stipendiat ved Royal College of Art i London.

Bojana Cveijc er en performancteoretiker og -skaper bosatt i Brussel. Hun har vært med å stifte TkH editorial Collective og er forfatter av flere bøker (sist Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance and Performance, Palgrave Macmillan 2015).

Runa Borch Skolseg er en forfatter og kunstner basert i Oslo. Hun har vært redaktør for det norske magasinet Utflukt, og kuraterer serien Litteratur på Blå. For tiden kuraterer hun også Pluss Pluss.

Søndag 15. november 2015 kl 12.00-17.00. Gratis inngang. Arrangementet vil foregår på engelsk.

  • Extra credits Støttet av Norsk Kulturråd, med hjelp av Black Box Teater, initiert og arrangert av Myhre/Kongsness