Ingrid Berger Myhre
Supplies

29. september–2. oktober 2016

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Supplies er koreograf og utøver Ingrid Berger Myhres første forestilling etter at hun avsluttet et masterstudium i koreografi, forskning og utøvelse på ex.e.r.ce. i Montpellier, Frankrike.

Forestillingen er en bevisst behandling av inspirasjonskilder som har berørt henne som kunstner. Språk, tegnsystemer og meningsdannelse er vedvarende interesser som undersøkes videre.

Om å være sammen: ”De medvirkende kunstnerne og jeg tilbringer mye tid sammen og utvikler vår praksis. Vi finner strategier for å være i rommet med hverandre. På et tidspunkt må vi finne ut hvordan denne praksisen kan møte et publikum. Da blir komposisjon viktig, hvordan ting plasseres i forhold til hverandre”.

Om språk og erfaring: ”Supplies er provianten: erfaringene og språkkonvensjonene vi har med oss når vi utforsker verdenen. Ved å skifte perspektiv kan vi oppdage noe nytt i det som allerede består. I tidligere prosjekter har jeg vært opptatt av å skape mening for publikum. I Supplies tør jeg i større grad enn før å gå inn i abstraksjon og det mangetydige. For tiden er jeg interessert i filosofisk tenkning som betrakter verden som en flat plan, der alt eksisterer på samme måte og er likeverdig. Det åpner for ulike typer interaksjon, og paralleller man vanligvis ikke tenker på. Ting kan settes sammen på nye måter, og mening kan vokse fram over tid. ”

Fra utøver til koreograf: ”For første gang er jeg ikke utøver selv. Det er spennende å måtte akseptere eget arbeid i andres kropper. Det er en forskyvning fra hvordan jeg opplever materialet utøvet til hvordan jeg ser materialet i rommet. Det visuelle uttrykket melder seg tydeligere og jeg samarbeider for første gang med en scenograf.”

* Premiere

Open Box: One hour with Ingrid Berger Myhre 2. oktober 17.00

I høstens første Open Box: One hour with… møter vi dansekunstner Ingrid Berger Myhre. Det blir en samtale om inspirasjon og appropriasjon, språk, handling og mening – og mer. Ingrid setter agendaen i denne samtalen som dreier seg om hennes kunstneriske praksis og interesser.