Støtte til Fosenaksjonistene!

I storkammeret i høyesterett 11. oktober 2021 slo alle elleve dommerne fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan var ulovlig. Konsesjonen stred med menneskerettighetene og reindriftsutøverne på Fosens rett til kulturutøvelse. Regjeringen har siden dommen falt ikke iverksatt konkrete tiltak for å følge opp Høyesterettsdommen. Les mer her


Støtt Amnesty's underskriftskampanje for samene på Fosen. Krev at statsminister Støre sørger for at Høyesteretts dom snarest etterleves, slik at samene ikke mister sitt livsgrunnlag og sin rett til kulturutøvelse.
Skriv under her

Bidra til innsamlingsaksjonen på Facebook eller Instagram.

Spre innhold og nyheter på sosiale medier. Del oppdateringer fra Facebooksidene til organisasjonene og fra @naturogungdom og @nsr_nuorat på Instagram.


Les om flere ting du kan gjøre her