Showbox

14.–20. november 2011

For syvende år på rad arrangerer Scenekunstbruket Showbox i samarbeid med Black Box Teater. Showbox er en scenekunstfestival med fokus på barn og unge.

Showbox er en arena for scenekunst, og en møteplass der scenekunstnere, arrangører og andre interesserte samles i et mangfold av forestillinger, samtaler, diskusjoner, speedmeeting og presentasjoner.

Festivalen foregår på Black Box Teater og andre nærliggende scener. Scene­kunst­bru­ket er lan­dets største for­mid­ler av scene­kunst i alders­grup­pen 0–20 år, den nasjo­nale aktø­ren for scene­kunst i Den kul­tu­relle skolesekken og ansvar­lig for støtteordningen for scenekunst SPENN.NO. Scenekunstbruket har et medlemsnettverk bestående av 18 av landets 19 fylkeskommuner.

For billetter se Showbox egne hjemmesider

Mandag 14. november – 17.november Store og lille scene