Revolusjonsrådet

11. november 2012

Samtaleforum om strategier for endring i norsk teater. #6 Frihet

I vårens uformelle spørreundersøkelse ble frihet kontra ufrihet fremhevet som en av de viktigste skillelinjene i norsk teater.

Hva mener det såkalt frie feltet selv med begrepet frihet? Frihet til, eller frihet fra?

Som innledere kommer Ingvild Holm, Rasmus Jørgensen, Nina Ossavy og Melanie Fieldseth.

Velkommen !

Black Box Teater søndag 11. november kl 20 i etterkant av forestillingen «GOD ID» av og med Rasmus Jørgensen.

Les mer om «God ID» her

Støttet av FFUK.