Økt tilskudd til Black Box teater

Statsbudsjett proposisjonen som i dag har blitt lagt frem er en stor gladnyhet for oss her på Black Box teater!

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Black Box Teater med 4 millioner kroner for å dekke økte kostnader til leie og investeringer i nye midlertidige lokaler.

“Vi vil at folk i Oslo og eller i landet skal ha tilgang til scenekunst av høy kvalitet” Anette Trettebergstuen, kulturminister

Leiekontrakten vår i Marstrandgata 8 går ut i januar 2024. Vi må sikre at vi stadig har et bygg – slik at kunstnere fra det frie scenekunstfeltet har et godt arbeidssted, og at publikum fremdeles føler seg hjemme når de besøker teatret vårt.

Dette tilskuddet er svært viktig for det videre arbeidet med dette og avgjørende for at vi kan fortsette å gi både kunstnere og publikum et relevant tilbud fremover

Vi går spennende tider i møte og er optimistiske i håpet om å finne et bygg som egner seg så godt som mulig for teatret!