Nora

24.–26. august 2012

Det er ikke første gang det belgiske kompaniet tg STAN setter opp en tekst av Henrik Ibsen. I 1993 hadde de premiere på «JDX - a public enemy» (En folkefiende), som noen år senere også ble vist på Teatergarsjen i Bergen. tg STAN har gjestet Norge og Black Box Teater en rekke ganger, blant annet med forestillingen «Of/Niet» under samtidsfestivalen 2009.

Utsolgt fredag 24/08, ledige billetter lørdag og søndag!


«Et dukkehjem» (Nora) ble skrevet mens Ibsen var i Italia i en periode med revolusjon i Europa, og uroppført i København i 1879. Et nytt, moderne perspektiv vokste frem på den litterære og dramatiske arena, som utfordret den romantiske tradisjonen. Med sin skarpe kritikk av de tradisjonelle rollemønstrene i ekteskapet, ble stykket ansett som skandaløst og fullstendig uakseptabelt av mange europeere.

Vi følger Nora Helmer som våkner opp fra sin komfortable rolle som husmor og ektefrue. Etter å ha blitt regjert over av sin far og etter hvert sin mann Torvald hele sitt liv, begynner Nora å sette spørsmålstegn ved hele det fundamentet hun har trodd på når ekteskapet hennes settes på prøve.


«Et dukkehjem» (Nora) er langt mer enn en historisk studie av samfunnet i det 19. århundre. Sett gjennom våre moderne øyne spør det oss om kvinners posisjon virkelig har endret seg siden 1879. Det er en fortelling om samfunnsmessig hykleri, og en subtil kritikk av forbrukersamfunnet og de potensielle fallgruvene som venter velmøblerte hjem i Europa 2012.


To nøkkelord karakteriserer tg STAN: skuespillerorientert og udogmatisk. Det udogmatiske aspektet reflekteres både i navnet – S(top) T(hinking) A(bout) N(ames) og i repertoaret. Kompaniet jobber med et bredt spekter av tekster som alle har sosial kritikk til grunn. Cocteau og Anouilh står side om side med Tsjekhov. Thomas Bernhard sidestilles med Ibsen, og komedier av Wilde eller Shaw står side om side med essays av Diderot. Denne bredden reflekterer ikke et ønske om å presentere noe for enhver smak, men heller en veloverveid og meningsfull holdning overfor repertoaret de bygger seg. For tg STAN er skuespilleren nøkkelen. Kompaniet jobber uten regissør, en sterk holdning de nekter å gå på akkord med. Kanskje er dette grunnen til at deres beste arbeider utgjør en kraftfull enhet.


Skuespillernes glede over å arbeide gjør at det gnistrer av forestillingene, samtidig som de kommuniserer sosiale og politiske poenger uten å moralisere. tg STAN ble etablert i Antwerpen i 1989, og posisjonerte seg i løpet av første halvdel av nittitallet som et av Europas mest anerkjente teaterkompanier, en status de fremdeles innehar.

Tekst: Et Dukkehjem av Henrik Ibsen. Av og med: Wine Dierickx, Jolente De Keersmaeker, Tiago Rodrigues og Frank Vercruyssen. Lys: Thomas Walgrave. Kostymer: An d’Huys. Produksjon og teknikk: tg STAN. Co-produksjon: Teatro Maria Matos, Lisboa (PT), Festival de Almada (PT) og BIT Teatergarasjen. Forestillingen er en del av Ibsenfestivalen 2012. Photo: Francesca Woodman – Courtesy George and Betty Woodman

  • Varighet 2 minutter