Maybe Group Portrait

5.–7. juni 2013

I 2002 startet regissøren og koreografen Michael Laub prosjektet «The Portrait Series». Prosjektet ble opprinnelig initiert av Tom Stromberg, daværende direktør for Hamburg Schauspielhaus, som bestille en serie (Portraits 360 Seconds) som presentere skuespillere og ansatte (en dørvakt, en vaskehjelp, en sjåfør og statister) ved teatret. Til Roma Europa Festival, skapte Laub et portrett av performancekunstneren Marina Abramovic. Konseptet ble utvidet med auditions i ulike byer som for eksempel «Portrait Series Berlin» med profesjonelle og ikke-profesjonelle dansere, kvinner i «Portrait Series Istanbul» og teaterarbeidere i «Burgportraits Wien».

«The Portrait Series» stripper utøverens rolle ned til ofte intime og biografiske detaljer. Fokuset settes både på det autentiske og det kunstige. Dette tydeliggjøres ved at Laub ofte bruker ikke-profesjonelle til disse prosjektene. Serien har vist seg å bli svært populært, blant annet på grunn av konseptets tilpasningsdyktighet. Fra et teoretisk synspunkt er «The Portrait Series» et slags forsøk der Laub tester teatrets globale vokabular. Tanken er at nesten enhver enhet bestående av interessante karakterer kan formateres til en slik serie. Et annet interessant punkt er bruken av de samme formelle elementene. Resultatet blir ofte svært forskjellig avhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Avgangsstudentene ved Akademi for scenekunst har i samarbeid med Michael Laub videreutviklet ideen om individuelle portretter til forestillingen "Maybe Group Portrait" gjennom en seks ukers workshop i Fredrikstad.

Regi: Michael Laub. Regi-assistent: Astrid Endruweit, Declan Rooney. Skuespillere: Kjersti Aas Stenby, Nela Hustak Kornetova, Marie Kaada Hovden, Paolo Zuccotti, Juli Apponen og Marit Sirgmets. Scenografi: Ann Sofie Godø. Video: Jan Hajdelak Hustak. Teknisk ansvarlig: Ulf Knudsen. Tekniker: Tim Finset. Produsent: Pea Hov.