Hva skjer med Black Box teater i fremtiden?

Leiekontrakten vår i Marstrandgata 8 går ut i januar 2024. Hva skjer videre med Black Box teater?

Fasaden i Marstrandgata
Foto: Anna Penkova

Artikkelen ble oppdatert fredag 10. september 2021

Det viktigste er å sikre at vi stadig har et bygg – slik at kunstnere fra det frie scenekunstfeltet har et godt arbeidssted, og at publikum fremdeles føler seg hjemme når de besøker teatret vårt.

Bygget vi holder til i nå, skal rives. Det betyr at Black Box teater vil pakke ned og flytte ut av dagens lokaler høsten 2023.

I januar 2021 overtok eiendomsutviklerne Oslo House bygget i Marstrandgata 8. Oslo House har utviklet og gjennomført flere prisbelønte prosjekter de siste årene. Eierne har bakgrunn fra Aspelin Ramm, som stod bak området på Vulkan med blant annet Dansens Hus. Oslo House har følgende planer for eiendommen: Det skal reises et helt nytt bygg med Black Box teater i de første etasjene, og fire etasjer med boliger på toppen av dette.

Per i dag står Black Box teater foran to scenarier:

 1. Flytte inn i de nye lokalene på samme adresse i 2026, etter to års byggearbeid. Tegningen til det nye bygget er ikke ferdig, så vi vet ennå ikke detaljene. På grunn av volumbegrensninger, vil vi likevel måtte tenke annerledes. Dette vil komme til uttrykk på to måter:
  1. Teatret vil gå fra dagens løsning med to scener, til å ha én større scene i Marstrandgata 8. Denne løsningen er den mest hensiktsmessige gitt de mulighetene som finnes i det nye bygget.
  2. Teatret vil i tilfelle jobbe for å etablere en satellittscene et annet sted i byen, for å øke kapasiteten. Her vil det være en mindre scene, i størrelse et sted mellom dagens Lille scene og Store scene – ideelt sett like stor som Store scene. I tillegg vil vi ha en prøvescene.

   Denne løsningen innebærer også at Black Box teater må ha et midlertidig sted i perioden 2024–2026. Vi jobber for å sikre dette så fort som mulig. Ett alternativ er å flytte inn i de tidligere lokalene til Joh. Johansson (det såkalte Ali Kaffe-bygget) på Filipstad brygge, sammen med flere kunstnere fra det frie scenekunstfeltet – dersom Oslo kommune er interessert i dette prosjektet.
 2. Flytte inn i helt nye lokaler et annet sted i byen. Vi ser på eksisterende så vel som nye bygninger, på offentlige bygg så vel som privateide. Ideelt sett ønsker Black Box teater et sted med to større scener og én prøvescene, og med sentral beliggenhet i Oslo – aller helst øst i byen, slik at vi beholder vår tilknytning til denne kanten av hovedstaden. Det er per dags dato ingen konkrete alternativer til Marstrandgata 8. 

  Et aktuelt alternativ til Marstrandgata 8 var Lokomotivverkstedet i Middelalderparken. Dette er et bygg som tilfredsstiller alle kravene til Black Box teater og som i tillegg er regulert til kulturformål. Dessverre er prosjektet høyst usikkert: Oslo kommune vet ennå ikke hva bygget skal brukes til, og det vil uansett ikke stå klart for innflytting før om mange år. Å satse på dette prosjektet vil kunne innebære å miste kontinuiteten i driften, og i verste fall å stå igjen uten bygg. Eksempler på andre bygg som har vært til vurdering, er det gamle Munchmuseet, Botsen og gamle Deichman hovedbibliotek.

Vi kommer til å inkludere det frie scenekunstfeltet i diskusjoner om behov og forventninger så snart fremdriftsplanene har tatt mer form.

Black Box teater har innspillsmøte om byggsituasjonen mandag 13. september kl. 13.00. Kontakt blackbox@blackbox.no for Zoom-invitasjon. 

Vi går spennende år i møte og håper vi finner et bygg som egner seg så godt som mulig for teatret!