Gianluca Iumiento

IT

Gianluca Iumiento er italiensk skuespiller, utdannet ved den statlige filmskolen Centro Sperimentale di Cinematografia i Roma.

Han er vært tilsatt som fagansvarlig for skuespillerutdannelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo siden januar 2012, og også fungert som pedagog i skuespillerfag siden da. Han ledet arbeidsgruppen som utformet den nye studieplanen ved skuespillerlinjen i 2012.

Iumiento har siden 2000 arbeidet som både skuespiller og regissør i film og tv og ved en rekke institusjonsteatre.