Festival og Festivitas

14. september 2012

Fredag 14.september møtes Boel Christiensen-Scheel (førsteamunensis på HiOA), Julie Rongved Amundsen (doktorgradsstipendiat ved UiO) og Luca Vitali (arrangør av Angelica Festival i Bologna) til en samtale ledet av Victoria Kielland. Samtalen har tittelen Festival/Festivitas og vil blant annet ta for seg forholdet mellom kunstverk og kontekst. Hvordan påvirker festivalkonteksten deltakernes opplevelse av verket? Og hvordan påvirker verket deltakernes opplevelse av festival? Fungerer dagens festival på et nivå av communitas - fellesånd, eller mister vi det relasjonelle i dagens moderne begrep av hva som oppfattes som festival?

NB! Det vil være mulig å kjøpe suppe i baren denne ettermiddagen, 14/9 for sultne sjeler som kommer rett fra jobb.


Den nyopprettede Avdeling for Teatervitenskap arrangerer åpne scenekunstsamtaler og foredrag for alle interesserte. Vi tar idéen om anvendt teatervitenskap på alvor og ønsker derfor å opprette en arena hvor scenekunstfeltet kan utforskes fra et teatervitenskaplig perspektiv. I foajeen på Black Box vil dyktige teoretikere og praktikere møtes til samtaler om viktige problemstillinger innenfor scenekunst og kunsteori.

I løpet av høsten 2012 utforsker Avdeling for Teatervitenskap blant annet: Er likestilt dramaturgi mulig å gjennomføre i praksis i scenekunstsamtalen “Et spørsmål om samspill? Vi vil også undersøke hvordan festivalen som sosial hendelse former vår opplevelse av kunstverket I arrangementet “Festival og Festivitas”. I “Mellom politikk og estetikk” problematiseres Antonin Artauds og Bertholt Brechts teorier om kunstens politiske virkning, og vi spør om deres analyser og løsninger er relevante for dagens scenekunst. Høstens program avsluttes med scenekunstsamtalen “Kampen om rommet”. Her undersøker vi hvordan det fysiske rommet manipuleres og utfordres I nyere scenekunst. Er vi underlagt rommet eller er det underlagt oss?