Estetikk og Politikk - Et spørsmål om Effekt?

13. oktober 2012

Er teateret politisk? Hvordan kan det eventuelt bli det? I denne samtalen vender vi oss til det politiske teaters fedre: Antonin Artaud og Bertholt Brecht. Kan de gi oss svaret? Ordstyrer Tora Optun møter møter Jon Refsdal Moe (teaterviter og sjef ved Black Box), Finn Iunker (dramatiker og Brecht-forsker) og Fredrik Hannestad (regissør i Verk produksjoner) til samtale i Black Box Teaters foajé.

Den nyopprettede Avdeling for Teatervitenskap arrangerer åpne scenekunstsamtaler og foredrag for alle interesserte. Vi tar idéen om anvendt teatervitenskap på alvor og ønsker derfor å opprette en arena hvor scenekunstfeltet kan utforskes fra et teatervitenskaplig perspektiv. I foajeen på Black Box vil dyktige teoretikere og praktikere møtes til samtaler om viktige problemstillinger innenfor scenekunst og kunsteori.

Lørdag 13. oktober kl 16.00. Foajé. Velkommen!