Episode #17: Michelle Tisdel & Jessica Lauren Elizabeth Taylor: "Aligned and Maligned: A History I Didn’t Live but Has Parallels to One That I Did"

En samtale om identitetspolitikk

I denne episoden av Black Box teater podcast, får du høre en samtale mellom sosialantropolog og forskningsbibliotekar Michelle A. Tisdel og kunstner, filmskaper og skribent Jessica Lauren Elizabeth Taylor. Samtalen deres dreier seg om selvidentifisering og identitetspolitikk: uttrykket «identitetspolitikk» blir både brukt og misbrukt, og bærer ulike konnotasjoner avhengig av hvem som bruker det og i hvilken kontekst det blir brukt. Hvorfor er dette uttrykket splittende? Hvilke perspektiver bør gis en stemme?

Vi inviterte Michelle Tisdel, som så foreslo å svare på disse spørsmålene gjennom en samtale med Jessica Lauren Elisabeth Taylor – en dialog du er i ferd med å lytte til.

Du kan også lese den skriftlige versjonen av samtalen i Black Box teater Publikasjon #6.

Bonusinfo: Dette opptaket ble gjort den 18. ferbruar, på fødselsdagen til både Toni Morrison og Audre Lorde!

NB: Denne episoden er på engelsk.

Publisert 16. mars 2021.