Vincent Dunoyer (BE/​FR)
DVD DVD

12. april 2018

Tidligere visninger

19.00, Kunsthøgskolen i Oslo

Hvorfor ønsker man å bli danser? Og hvordan forholder man seg til et slikt ønske tredve år senere? DVD DVD er en forestilling som en personlig historie, en samling fragmenter av minner som blander det intime og det profesjonelle, et levende dokument som navigerer mellom språk, musikk og video. I DVD DVD utforsker danseren Vincent Dunoyer sin egen fortid som om han var en annen, en dobbeltgjenger, en karakter i en fiksjon som er hans egen virkelighet.

+ Forestillingen er etterfulgt av en samtale med Mette Edvardsen
+ Seminar 13. april
+ Arrangert i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo

Seminar med Vincent Dunoyer på KHIO (Loftet 2) fredag April 13., 10.45 – 12.45. Seminaret er åpent for alle.
Møt opp 10.30 i resepsjonen på KHIO.
Info: Vincent Dunoyer will share some of his references and introduce fictional characters, avatars and doubles that make up his artistic family. In continuation of the presentation of his performance DVD DVD, he will address questions of fiction and reality in the field of performance, and how memory and imagination interact in the creation of personal narratives.