Bente Alice Westgård
Dødsprosjektet

3.–5. april 2019

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

«Døden er for stor og overveldende til at jeg kan forholde meg til den. Og selv livet, som er det eneste jeg kan forholde meg til, er også av og til for intenst og overveldende. Døden er bakteppet for livet, den er forutsetningen for livsutfoldelsen. Dødsprosjektet fikk sin spede begynnelse for nesten åtte år siden, idet jeg fødte mitt første barn. Den intensiteten som tok meg idet jeg skulle gi liv, var så ekstrem at jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Noe så intenst kunne jeg da ikke overleve! Men det gjorde jeg, og denne opplevelsen satte i gang prosesser som har influert både livet og min kunstneriske praksis.»