Bøker: Kuratert av Carrie

Kunstnerkollektivet Carrie har kuratert et lite utvalg av bøker som relaterer seg til deres kunstneriske praksis. Nå er dette utvalget endelig å finne i bokhandelen vår!

Carrie er et interdisiplinært kollektiv – bestående av Marie Ursin, Nikhil Vettukatil, Alexandra Tveit og Runa Borch Skolseg – og er assosierte kunstnere på Black Box teater fra 2020 til 2021. Carrie arbeider mellom scenekunst, litteratur, billedkunst og koreografi, og med prosjekter som skaper rom for samtale, utveksling og refleksjon.

Carrie har arbeidet med flere tverrfaglige arrangementer med litterært fokus på Black Box teater, blant annet seminaret working title høsten 2019, og månedlige lesegrupper høsten 2020. Bøkene Carrie har valgt ut for bokhandelen er på hver sin måte koblet til disse prosjektene:

Revolution: A reader er redigert av Lisa Robertson, som gjestet Black Box teater under seminaret working title. What The Fire Sees: A Divided Reader inkluderer en tekst av Anne Boyer – en forfatter lesergruppen ble kjent med høsten 2020. Fernanda Melchor, forfatteren av Hurricane Season, vil ta del i publikasjonen som Carrie arbeider med nå (Se opp for lansering høsten 2021!).