Hva skjer med Black Box teater i fremtiden?

Leiekontrakten vår i Marstrandgata 8 går ut i januar 2024. Hva skjer videre med Black Box teater?

Fasaden i Marstrandgata
Foto: Anna Penkova

Det viktigste er å sikre at vi stadig har et bygg – slik at kunstnere fra det frie scenekunstfeltet har et godt arbeidssted, og at publikum fremdeles føler seg hjemme når de besøker teatret vårt.

Per i dag har vi to konkrete alternativer:

  1. å fortsette virksomheten vår i nytt bygg i Marstrandgata
  2. å flytte til Lokomotivverkstedet i Middelalderparken

Vi vil søke etter et tredje alternativ også – for det viktigste for oss, er å sikre at teatret har et sted å holde hus i årene som kommer.

I januar 2021 overtok eiendomsutviklerne Oslo House huset vi holder til i nå. Oslo House har utviklet og gjennomført flere prisbelønte prosjekter de siste årene. Blant annet står de bak området på Vulkan – med Dansens Hus, Bellonahuset og Mathallen – som Oslo kommune ble tildelt Statens Bymiljøpris for.

Nå har Oslo House planlagt et nytt prosjekt i Marstrandgata 8–10: det nåværende bygget skal rives, og det skal oppføres et nytt teaterbygg med fire boligetasjer på toppen. Oslo House har en grønn og sosial profil, og det blir interessant å følge med på planene deres for Marstrandgata.

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken er et annet, attraktivt alternativ vi også undersøker. Det er Oslo kommune som eier dette gamle verkstedet i Bispegata 16, og stedet er regulert til kulturformål. Før jul sendte vi et forslag til Kulturetaten om hvordan Black Box teater kan integreres i Lokomotivverkstedet sammen med andre kulturvirksomheter. Dette prosjektet er utviklet i samarbeid med Rom for Dans.

Illustration from bjorvikautvikling.no

Vi kommer til å inkludere det frie scenekunstfeltet i diskusjoner om behov og forventninger så snart prosjektet og fremdriftsplanene har tatt mer form.

Vi går spennende år i møte og håper vi finner et bygg som egner seg så godt som mulig for teatret!