«Ways of Seeing» – Rettslig forfølgelse og politisk sensur

Skrevet av styret i Black Box teater / Suzanne Bjørneboe, Per Platou, Huy Le Vo, Kjell Moberg, Ine Therese Berg og Knut Even Lindsjørn.

Frafall siktelsen

Styret i Black Box teater reagerer sterkt på at kunstnerne bak forestillingen Ways of seeing og teatersjef på Black Box teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland er siktet av Oslopolitiet for å ha krenket privatlivets fred. En slik siktelse hører hjemme i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Det er sjokkerende å oppleve at kunstnere og et teater i Norge blir utsatt for rettslig forfølgelse, politisk sensur og forslag om kutt av økonomisk støtte. Vi forventer at Oslopolitiet trekker sin begjæring om å få ransake private hjem og at siktelsene frafalles.

Styret i Black Box teater mener at det i lang tid har vært et problematisk narrativ om hva som er det faktiske innholdet i Ways of seeing. Teatersjefen har ved flere anledninger forsvart kunstnernes ytringsfrihet og har påpekt at forestillingen reiser en viktig debatt om overvåking og rasisme i det norske samfunnet. Men presentasjon av fakta og forsøk på å nyansere har til dels druknet i mediestøyen og i populistiske og tendensiøse utspill som har gått hardt utover de involverte i forestillingen som har vært reelle offer for ekstreme trusler og trakassering.

Anslag mot ytringsfriheten

En sentral verdi ved det norske demokratiet er at man kan kritisere makthavere uten å risikere sanksjoner eller forfølgelse. Oslo Frps forsøk på å bruke forestillingen for å trekke støtten til Black Box teater er et direkte angrep på det frie ord. Det er paradoksalt at denne saken har avslørt en egen standard for hva som er lov å si eller vise på en scene og hvem som kan tillate seg å si hva.

Teater er mer enn underholdning. Det er forstemmende at det er så lite forståelse for hva slags virkemidler en teaterforestilling opererer med når kunstnere tar sitt samfunnsansvar og tar opp kontroversielle temaer. Styret i Black Box teater stiller seg bak kunstnerne og teatersjefen og håper at debatten og engasjementet som har eksplodert de siste dagene vil fortsette og slik bidra til at verdiene som ytringsfrihet og kunstnerisk frihet får reell betydning og plass også når makten utfordres.