++ tirsdag 4. september

4. september 2012

++ er et kunstarrangement i foajeen paå Black Box Teater, etablert vaåren 2011. Etter fulle hus med innslag fra samtlige kunstarter, fortsetter vi suksessen tre kvelder denne høsten.

++ tirsdag 4. september:

PERNILLE MEIDELL
AKSEL KIELLAND
AINA VILLANGER/LARS LERVIK
CECILIE BJØRGÅS JORDHEIM
RUNAR AANESTAD
IVAR FURRE AAM
THERÉSE OLSSON
MORTEN LANGELAND
MARTIN SÆTHER
YOU´RE TOO OBSCURE FOR ME

Velkommen!

Programmet vil bestaå av inviterte kunstnere og av kunstnere som er blitt valgt ut gjennom en søknadsprosess. ++ betyr intet mindre enn Black Box Teater pluss pluss, – en ekstensjon av det yrende scenekunstmiljøet som huset allerede rommer.
++ er et møtested hvor publikum og kunstnere kan la seg inspirere av hverandre.

Velkommen!