Teater og Teknologi (T2)

9. mars 2014

Teater og Teknologi (T2) er en rekke aftensymposium som vil gå av stabelen i 2014. Første utgave arrangeres i samarbeid med Black Box Teater som viser stykket «Reality Box» av Ignas Krunglevicius/NING. Symposiet T2 utforsker og utprøver hvordan nye teknologier påvirker scenekunstneriske uttrykk. Derfor står det praktiske og kunstneriske arbeidet i sentrum. Gjennom en rekke fremføringer, samtaler og seminarer i 2014 er T2 en handlingsorientert møteplass som stimulerer til nye former for dramaturgisk praksis og performative uttrykk.

Program søndag 9. mars 2014 på Black Box Teater:

Kl 17:15 Introduksjon ved Ståle Stenslie

Kl. 17.30 – 18.30 Foredrag ved Ignas Krunglevicius

Kl. 19 – 20:30 Forestilling: «Reality Box»

Kl. 20:30 Artist talk/debatt med Krunglevicius, NING og ordstyrer Ine Therese Berg

Mottagelse med enkel servering

Ignas Krunglevicius, komponist, kunstner fremfører, og kommenterer tekstens flersanselige rom gjennom sine interaktive, tekstbaserte lyd og videoverk. Sentralt i hans verk står transformasjonen av nedskrevne dialoger helt fra bokstavnivå til det viscerale, indre ord.

Forestillingen «Reality Box» beveger seg i grenseland mellom konsert, performance og teater. NING samarbeider her med komponist og installasjonskunstner Ignas Krunglevicius. Utgangspunktet er møtet mellom lyd, tekst, høyteknologi og familieterapi. «Reality Box» skaper et dramatisk og teatralt rom som implisitt stiller spørsmålet om skuespilleren er en forutsetning for “live” teateropplevelser. Hva slags dramaturgiske virkemidler er i spill i dette arbeidet som gjør at vi kan lese det som teater og ikke kun konsert eller tekst/video-installasjon? Krunglevicius baserer arbeidet sitt på “funnet” materiale, slik «Reality Box» henter tekst fra transkripsjoner fra familieterapi. Hva gjør dette med dramatikerrollen? Har det noe å si for publikums lesning av verket om det plasseres i et teaterrom som på Black Box, eller om det presenteres som en installasjon på et galleri eller museum?

Mer om «Reality Box» og billetter her

Mer om Ignas Krunglevičius: http://krunglevicius.com/

T2 er støttet av Norsk Kulturråd og arrangeres av Ståle Stenslie og Ine Therese Berg, i samarbeid med Black Box Teater og Nationaltheatret.