Conversations & Seminars
Samtaler og seminarer

8. juni 2017

Kontekstualisering av det kunstneriske programmet er en integrert del av vårt arbeid.

Vi ønsker å skape rom for refleksjon og engasjement som fordyper og utvider de estetiske, sanselige og intellektuelle erfaringene som kunsten skaper. Dette kommer tydeligst til uttrykk i samtalene og de kritiske fora som vi arrangerer.

I vår fortsetter vi med to overordnede formater som vi utforsket i fjor høst, Afterwords og Roundtable & Debate. Afterwords er en anledning til å møte kunstnerne etter forestillingen og dele erfaringer, mens ambisjonen med Roundtable & Debate er å gå i dybden på temaer og problemstillinger sett fra ulike synsvinkler i kunstfeltet og andre kunnskapsfelt.

Gjestfrihet danner det tematiske utgangspunktet for vårens første Roundtable & Debate som arrangeres i forbindelse med nodes on fish, stars and the social. Dette er et tema med sosiale, poetiske og filosofiske implikasjoner, både for prosjektet og for Black Box teater som en kunstinstitusjon som tar sikte på å være i dialog med sine omgivelser.

I løpet av Oslo Internasjonale Teaterfestival er vi vertskapet for et seminar som undersøker ideer om det politiske i scenekunsten. Seminaret er initiert av Valborg Frøysnes og Ingri Fiksdal i samarbeid med Elin Høyland og Black Box teater. Vårens siste Roundtable & Debate finner også sted under festivalen og tar for seg deltakelse og tilskuerskap. Temaet for denne samtalen er knyttet til festivalprogrammet, men er også en del av vår overordnede tilnærming som aktør i kunstfeltet og samfunnet for øvrig. Mange av prosjektene som kan oppleves under festivalen, arbeider aktivt med hvilke posisjoner publikum kan innta, i tillegg til spørsmål om tilhørighet, fellesskap, nærvær, fravær og minne.

Arrangementene er åpne for alle. Velkommen!

Vår 2017

20. januar:

Roundtable & Debate om gjestfrihet, nodes on fish, stars and the social.

Kl 15.30 – 17.00 i Foajé. Inviterte gjester og kunstnere i samtale:

Petter Dille, talsperson Refugees Welcome Norway, teolog og prest, Jonny Aspen, førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, teatersjef Black Box teater, Helle Siljeholm, koreograf og billedkunstner, “nodes on fish, stars and the social”, Susanne M. Winterling, billedkunstner, “nodes on fish, stars and the social”. Moderert av Melanie Fieldseth.

8. februar: Afterwords med Mithkal Alzghair.

23. februar: Afterwords med Ida Wigdel, Ingeleiv Berstad og Kristin Helgebostad.

11. mars: Seminar om det politiske i scenekunsten, Oslo Internasjonale Teaterfestival.

18. mars: Roundtable & Debate om deltakelse og tilskuerskap, Oslo Internasjonale Teaterfestival.

8. juni: Afterwords med Sør-Trøndelag Teater