Muscle Temple

8.–11. april 2010

«Muscle Temple» er et realityshow der fem aktører tilbringer store deler av sin tid sammen foran kamera i Stockholm og Oslo. På samme tid er det også en kunstinstallasjon, et improvisert vanvidd og en respektløs klisjé av noe vi vanligvis pleier å kalle teater.

Goro Tronsmo er en norsk regissør og kunstner med base i Oslo, Stockholm og Berlin. Tronsmo er nå tilbake på Black Box Teater med sin sjette forestilling «Muscle Temple».

I «Muscle Temple» brytes kontekstene ned, vanlige oppfatninger omgjøres og omformuleres. Sammen med kompaniet arbeider Tronsmo i en helt åpen prosess der grensene mellom privatpersoner og karakterer ikke lenger er synlige. Goro selv kaller disse mellompunktene ”ikke-fikserbare mellomrom”, hendelser som forskyver og skaper forvirring.

Fire dansere og en regissør møtes fem dager i uken i rundt tre måneder. Den eneste regien danserne får er at det ikke finnes noen regi. Tidsrammen: fem timer hver dag. Dette gjør at aktørene havner i et mellomrom mellom privat og offentlig, individ og gruppe, virkelighet og fiksjon. Det fraværende regelverket oppfordrer dem til å håndtere seg selv i de nye sosiale situasjonene og selv skape rammeverket.

Tronsmo har skapt et verk der prosessen er resultatet og resultatet er prosessen. Denne prosesstankegangen skaper en scenisk spenning og nye lag og stadier av opplevelsen. En prosess Goro Tronsmo og hennes kompani inviterer tilskueren å ta del i.

«Muscle Temple» er et realityshow der fem aktører tilbringer store deler av sin tid sammen foran kamera i Stockholm og Oslo. På samme tid er det også en kunstinstallasjon, et improvisert vanvidd og en respektløs klisjé av noe vi vanligvis pleier å kalle teater.

www.muscletemple.no

www.muscletemple.se

www.muscletemple.org

www.muscletemple.de

www.muscletemple.net

Konsept og regi: Goro Tronsmo. Med: Mathias Wiik, Ludde Hagberg, Kristiina Viiala og Linda Adami. Rom: Kine Lillestrøm. Lys: Kyrre Heldal Karlsen. Lydkonsept: Per Platou. Støttet av Norsk kulturråd. Co-produksjon: Black Box Teater.