Med andre ord #4: Det frie feltet

Med andre ord er en videoserie hvor vi forklarer ulike begreper knytta til scenekunst. Hver video tar for seg et begreps opprinnelse og betydning, med andre ord gjør vi scenekunsten litt mer tilgjengelig.

Fjerde episode tar for seg begrepet det frie feltet.