Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Kollektive samtaler

i forlengelse av #metoo

27. feb. –21. mai 2019

Foajé 27.02.2019 19:00

Foajé 21.05.2019 19:00

Kollektive samtaler for å skape endringer i forlengelse av #metoo, #nårdansenstopper, #stilleføropptak og #ikkehososs

For frilans og uavhengige arbeidere i sektoren; dansere, koreografer, artister, regissører, produsenter og organisasjoner.

Det er nå mer enn et år siden #metoo startet en bølge av nødvendige samtaler, en ny bevissthet og maktforflytninger. For å mobilisere positiv forandring for trygge rom i det uavhengige scenekunstfeltet, tar det tid å finne det riktige språket, reflektere over de etiske implikasjonene, å formulere de nødvendige endringene, vurdere nye rammer og revurdere roller og ansvar.
Arbeidet med å etablere trygge rom krever en kontinuerlig samtale bestående av mange stemmer og perspektiver. Det forplikter oss til å ta hensyn til ulike stillinger, som kunstner, som skaper, som utøver, som institusjon, som regissør og som administrator. Med en horisontal tilnærming ønsker vi å invitere medlemmer av det frie feltet til å delta i to åpne og reflekterende samtaler i løpet av våren 2019. Hvilke endringene må gjøres? Hvordan aktiverer vi dem? Hvilke nødvendige strukturer, prosedyrer og rutiner vil gjøre det mulig for oss å fremme positiv forandring? Og hva gjør vi når det oppstår en trakasseringssak? Spørsmålene defineres av deltakerne som diskuterer løsningsforslag i en kollektiv prosess.
Målet er kanskje ikke å oppnå konsensus, men å jobbe for større åpenhet og en bevissthet om at vi alltid må være i prosess med kontinuerlig læring om hvordan vi kan skape trygge rom sammen. Samtalen starter med korte introduksjoner fra personer som har jobbet med å analysere og implementere endring etter #metoo. Introduksjonene vil bli fulgt av åpne samtaler i arbeidsgrupper, hvor alle inviterer alle til å dele spørsmål, tanker og forslag. Ideen er å både gi denne viktige samtalen mulighet til å være i konstant bevegelse og i live så vel som å foreslå konkrete forslag og løsninger. I ønsket om å skape trygge rom, kreves det at samtalene behandles fortrolig, mens løsningsforslagene tas videre. Denne kollektive prosessen vil fortsette i høst og de følgende årene. Vi deler den kollektive kunnskapen fra denne prosessen med BIT Teatergarasjen i Bergen og Avantgarden i Trondheim.

Om Black box teater sin rolle:
Når Black Box teater tar initiativ til disse samtalene, ønsker vi å være deltaker og bidragsyter sammen med de andre deltakerne, og vi oppfordrer til en så horisontal tilnærming som mulig.Introduksjon av Hannah Helseth, forfatter av boken Det jeg skulle sagt – håndbok mot seksuell trakassering (skrever med Anja Sletteland)
Moderator: Gull Øzger.

  • 27. februar og 21. mai, kl. 19.00–22.00
  • Sted: Black Box teater Foajé
  • Foto: Istvan Virag. Bildet er hentet fra et annet arrangement på Black Box teater.