Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Corentin JPM Leven

+-

6. feb. – 9. feb. 2020

Lille Scene 06.02.2020 19:00

Lille Scene 07.02.2020 19:00

Lille Scene 08.02.2020 19:00

Lille Scene 09.02.2020 19:00

Er det mulig for et ungt menneske å akseptere en tilværelse med HIV når man samtidig dømmes til å stå i en livslang kamp mot stigmatisering?

Corentin JPM Leven er  en fransk kunstner som jobber og bor i Oslo. Hans kunstnerskap går på tvers av flere uttrykk som teater, scenografi og visuell kunst. I kunsten sin jobber han med ulike problemstillinger, historier, rom og estetiske uttrykk knyttet til queer, og arbeidet hans er sterkt forankret i queer-miljøets arv og historie. Forestillingen +- portretterer Corentins egen historie med HIV, fortalt av ham selv i hans første fysiske soloforestilling. 

Forestillingen gjør et forsøk på å forstå og skape åpenhet omkring HIV ved å vise hvilke konsekvenser og følger HIV fremdeles har i vår tid – dette til tross for enorm vitenskapelig utvikling og medisiner som gjør at viruset kan holdes i sjakk.

Hovedpersonen rives mellom seg selv og den kollektive identiteten sykdommen fører med seg. Hvordan kan man bidra til å hylle samt bære denne arven? Er det mulig å komme utenom AIDS-ikonene fra populærkulturen? Hvordan møte kropp, sosiale privilegier, stigmatisering og intime og seksuelle implikasjoner forårsaket av dette viruset i dagens moderne samfunn? 

Utøver / Performer : Corentin JPM Leven. Scenografi / scenographer: Ann Mirjam Vaikla. Komponist / Composer: Marianna Sangita A Røe. Musikk, opphavsrett / music copyrights: La Vie Reserve Des Surprises – Jacques Martineau. Fysisk rådgiver / physical advisor: Ulf Nilseng. Dramaturg / Dramaturge: Juli Apponen. Co- produsent / Co-producer: Narva Art Residency (Narva), Black Box teater (Oslo). Støttet av / Support by: Kulturrådet. Støtte opphold / Residency support: Black Box teater, Narva Art Residency.