Vibrant Matter – a political ecology of things (2010)

Pris 220,–

  • ISBN 978-0-82-234633-3

Denne boken er en del av høstsesongens økologiske tematikk, som følger den kuratoriske rammen «Beyond the human». Her vil du finne en serie av bøker sentrert rundt planteliv og andre ikke-menneskelige liv, økologi og bærekraft. Boktitlene i serien er valgt ut av Black Box teaters team i samarbeid med kunstnerduoen LATERNA – Inger-Reidun Olsen og Marianne Skjeldal. Begge er assosierte kunstnere på Black Box teater og arbeider henholdsvis med flere prosjekter som krysser disse temaene.

Vi håper at de utvalgte bøkene kan gi nye innsikter, inspirere til samtaler og åpne opp nye perspektiver på vårt kunstneriske program!

Inger-Reidun Olsen (kunstnerduoen LATERNA) om Vibrant Matter – a political ecology of things av Jane Bennett

«Jeg ble introdusert for denne boken av ulike veiledere da jeg tok MA i Performance (2018–20), ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad.

En teoretisk bok fylt med kompleksitet og dybde, som omhandler natur, etikk og påvirkning. Bennetts tenkning analyserer og utfordrer oss i hvordan vi tenker at samspillet og relasjonen mellom menneskelige og ikke-menneskelige krefter er, og hun skifter fokuset fra menneskets erfaring av ting til kraften i tingene selv. Boken anbefales!»

– Inger-Reidun Olsen / LATERNA