Thus Spoke the Plant: A Remarkable Journey of Groundbreaking Scientific Discoveries and Personal Encounters with Plants (2018)

Pris 180,–

  • ISBN 978-1-62-317243-5

Denne boken er en del av høstsesongens økologiske tematikk, som følger den kuratoriske rammen «Beyond the human». Her vil du finne en serie av bøker sentrert rundt planteliv og andre ikke-menneskelige liv, økologi og bærekraft. Boktitlene i serien er valgt ut av Black Box teaters team i samarbeid med kunstnerduoen LATERNA – Inger-Reidun Olsen og Marianne Skjeldal. Begge er assosierte kunstnere på Black Box teater og arbeider henholdsvis med flere prosjekter som krysser disse temaene.

Vi håper at de utvalgte bøkene kan gi nye innsikter, inspirere til samtaler og åpne opp nye perspektiver på vårt kunstneriske program!

Marianne Skjeldal (kunstnerduoen LATERNA) om Thus Spoke the Plant av Monica Gagliano

«Denne boken fikk jeg i gave av Ingvild Langgård. Undertittelen sier mye om hva denne boken er: en bemerkelsesverdig reise i banebrytende vitenskapelige oppdagelser og personlige møter med planter. Selv kaller Gagliano boka en «phytobiography» – en plantebiografi, en samling fortellinger som hun har skrevet i samarbeid med ulike vekster.

Ved å overskride synet på planter som gjenstander for vitenskapelig materialisme, oppfordrer Gagliano oss til å revurdere planter og se på vekster på linje med mennesker – som vesener med subjektivitet, bevissthet og vilje, som dermed har kapasitet til egne perspektiver og stemmer. Anbefales varmt!»

– Marianne Skjeldal / LATERNA