Prøverom

Backstage

Black Box teater ønsker å støtte kunstnere, kompanier og kunstneriske prosesser så mye som mulig, blant annet gjennom å tilby prøverom og teknisk hjelp. De to scenene på Black Box teater er i konstant bruk til nye produksjoner, gjestespill, prøver/residenser og tidvis til utleie.

Det er stor mangel på prøverom i Oslo. Derfor åpner Black Box teater for prøverom/residenser så mye som mulig. Vi kan tilby tre typer residenser:

  • Forprosjektperiode i studio (uten teknisk hjelp)
  • Prøveperiode med eller uten teknisk hjelp under inn- og utrigg
    • Prøveperioden kan ende med en prosessvisning; en åpen prøve som fasiliterer tilbakemeldinger og åpner for konstruktive samtaler mellom publikum og kunstnerne
  • Produksjonsperiode med teknisk hjelp i forkant av premiere

Kompanier som har premiere på Black Box teater gis prioritet, men hver sesong kan én eller to kunstnere som ikke er en del av programmet ha forprosjektperiode på Black Box teater. Antallet prøvedager ved Black Box teater har økt de siste årene og utgjør nå gjennomsnittlig 250 dager i året.

Planleggingen av prøveperioden foregår 6–12 måneder i forveien.