Bli programmert

Fra august 2022 tar Jørgen Knudsen over for Anne-Cécile Sibué-Birkeland som teatersjef på Black Box teater (se mer info her).

Anne-Cécile Sibué-Birkeland er ansvarlig for programmet i 2022, som allerede er satt. Jørgen Knudsen vil være ansvarlig for programmet fra og med januar 2023.

Intensjonsavtale: For kompanier og kunstnere med base i Norge som søker prosjektstøtte hos Kulturrådet i september 2022.

Black Box teater får inn en rekke henvendelser i sammenheng med Kulturrådets søknadsfrister.

Vi vil i den anledning informere om at søknadsfristen for intensjonsavtale er:
3. august 2022 for søknadsfrist i september 2022

Søknaden må inneholde: Prosjektbeskrivelse, videodokumentasjon av tidligere prosjekter, medvirkendes CVer og ønsket tidsrom.
Materialet sendes per e-post til: program@blackbox.no.
Husk å merke i emnefeltet at det gjelder intensjonsavtale.

Søknadene vil bli diskutert av en intern komité, bestående av teatersjef, produksjonsavdelingen og programdramaturg.