Bli programmert

Fra august 2022 tar Jørgen Knudsen over for Anne-Cécile Sibué-Birkeland som teatersjef på Black Box teater (se mer info her). Jørgen vil være på plass fra mai 2022 for en overlapp med Anne-Cécile.

Anne-Cécile Sibué-Birkeland er ansvarlig for programmet i 2022, som allerede er satt. Jørgen Knudsen vil være ansvarlig for programmet fra og med januar 2023. På bakgrunn av denne overgangen vil vi en stund fremover ikke kunne ta i mot programmeringsforespørsler. Jørgen vil ta i over kontakten med kompanier og kunstnere fra mai 2022.

Det vil i løpet av mai 2022 oppdateres på vår hjemmeside og i sosiale medier hvordan og når vi igjen vil motta programmeringsforespørsler.

Intensjonsavtale
For kompanier og kunstnere med base i Norge som søker prosjektstøtte hos Kulturrådet i februar 2022.

Black Box teater får inn en rekke henvendelser i sammenheng med Kulturrådets søknadsfrister. Vi vil i den anledning informere om at søknadsfristen for intensjonsavtale er:

5.januar 2022 for søknadsfrist i februar 2022

Søknaden må inneholde: Prosjektbeskrivelse, videodokumentasjon av tidligere prosjekter, medvirkendes CVer og ønsket tidsrom.
Materialet sendes per e-post til: program@blackbox.no.
Husk å merke i emnefeltet at det gjelder intensjonsavtale.

Søknadene vil bli diskutert av en intern komité, bestående av nåværende teatersjef, kommende teatersjef, produksjonsavdelingen og programdramaturg, som vil velge ut noen av prosjektene.

Etter dette vil det bli avholdt et møte med kunstnerne bak de prosjektene som er valgt.

NB: Fra august 2022 tar Jørgen Knudsen over for Anne-Cécile Sibué-Birkeland som teatersjef på Black Box teater (se mer info her). Jørgen vil være på plass fra mai 2022 for en overlapp med Anne-Cécile. Frem til da vil Jørgen fortsatt ha sin nåværende stilling i Kulturrådet, men han vil ikke være involvert med søknadene for prosjektstøtte. Anne-Cécile Sibué-Birkeland er ansvarlig for programmet i 2022, som allerede er satt. Jørgen Knudsen vil være ansvarlig for programmet fra og med januar 2023.