Åpne opp! Fagprogram

Hjertelig velkommen til Åpne opp! – en bred rekke av samtaler, debatter og verksteder som åpner nye perspektiver rundt vårt kunstneriske program.

Gjennom denne fagprogramrekken ønsker vi å utvide forståelser av hva scenekunstneriske opplevelser kan være.

Alle arrangementene er gratis.

Barnehelg med tegne- og joikeverksted
Søndag 26. september 14.30
Barnehelg med tegne- og joikeverksted
Søndag 26. september 11.30
Barnehelg med tegne- og joikeverksted
Lørdag 25. september 14.30
Barnehelg med tegne- og joikeverksted
Lørdag 25. september 11.30
Åpent hus
Søndag 29. august 12.00
Fagprogrammet høsten 2021
Ettersnakk med Magnus Myhr
Torsdag 22. oktober 21.00
Åpne opp! Høsten 2020