Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

OPEN CALL for PLUSS PLUSS kuratert av Karen Nikgol

CRIME AND PUNISHMENT

Pluss Pluss 14.11.2018 19:00. Foajé & Lille scene
Deadline: September 25, 2018

“Democracy dodders. Ferocious Fascism, cackling Communism, equally frauds, cavort crazily all over the globe. They are hemming us in. They are abortive births of the Child, the New Aeon of Horus. Liberty stirs once more in the womb of Time.” -Aleister Crowley, The Book of The Law

“I recognize in thieves, traitors and murderers, in the ruthless and the cunning, a deep beauty – a sunken beauty. ”―Jean Genet

Sam: (Sam complains about the crime situation in the city) You know, decent people are going to have to work here and live somewhere else.
Paul: By “decent people,” you mean people who can afford to live somewhere else.
Sam: Oh Christ, you are such a bleeding-heart liberal, Paul.
Paul: My heart bleeds a little for the underprivileged, yes.
-Death Wish (1974)

De gamle, globale maktstrukturene forsvinner tilsynelatende i sakte omveltninger, transitoriske transformasjoner som skaper kaos og destruerer hjem, avler kriminelle gjenger i forstedene med sin vulkanske vold og deretter kommer politiets brutale tilsvar som føder fattigdom og hat. Men i disse ruinene og kaotiske transformasjonene ligger det også et potensiale mot nye estetiske, sosiale, ideologiske og politiske retninger som ser utover horisonten mot en annen tid, en som er uviss og ukjent, befridd fra fangevokternes straffer.

Det er ut av dette samtidige, ruinerte kaoset vi skaper våre individuelle og kollektive myter. Det er ut av denne sosiale, estetiske og politiske ødeleggelsen Forbrytelse og Straff søker med en åpen utlysning alle slags kunstnere: malere, forfattere, performance kunstnere, musikere, skulptører, fotografer, filmskapere og DJ´er til å bidra med sine kunstverk, og til å fortolke sine omgivelser i måter å skulle forestille seg nye og ukjente verdener, til å bli kunstneriske shamaner.

Vi ønsker både prosjekter av kunstnere basert i Norge, samt internasjonale prosjekter velkommen. Du bør kunne være i Oslo under arrangementet for å installere og / eller fremføre eget arbeid. I tilfeller der kunstnerens tilstedeværelse ikke er nødvendig kan vi påta oss installasjon av verket om det er ønskelig.
Rigging starter 13. november på ettermiddagen og fortsetter 14. november.
Det vil være en liten avgift for alle utvalgte deltakere. Internasjonale kunstnere kan søke med små prosjekter (1 eller 2 personer som reiser. Reisekostnader – opptil 300 € per person maks – og overnatting i Oslo vil bli dekket.)

Send prosjektbeskrivelse, teknisk informasjon og video eller audio linker til: karennikgol@gmail.com
Deadline: September 25, 2018

Om Pluss Pluss:
Siden det ble etablert i 2011, har Pluss Pluss betydd intet mindre enn Black Box teater pluss pluss: en forlengelse av det performative kunstfeltet som teatret allerede rommer. Pluss pluss er en tverrestetisk plattform for både framvoksende og etablerte kunstnere, og et møtepunkt hvor publikum og kunstnere kan finne gjensidig inspirasjon. Les mer