Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

 

Pluss Pluss kuratert av Ingvild Langgård 29. oktober 2019

I en tid der med økende oppmerksomhet på graden av miljøkrise, mener mange at det haster å vende seg til naturen, for igjen å huske at vi bare er en liten del av mange andre i en stor, levende vev av livsformer som lever og puster sammen på denne planeten, sammenknyttet og i slekt. 

Nyere studier innen posthumanisme, biologi og biosemiotikk begynner å stille spørsmål ved den descartianske tesen om at menneskearten har et privilegert monopol på tanke og språk, eller viktigere, på definisjonen av bevissthet. Hvordan kan vi nærme oss en forståelse av mer-enn-menneskelige versjoner av bevissthet og kommunikasjon? Tenkere som Donna Haraway og hennes ide om multi-species storytelling, David Abram´s åpning mot en ny jordisk kosmologi (earthly cosmology), eller Monica Gagliano´s banebrytende eksperimenter innen plante-bevissthet er alle forskjellige tilnærminger til dette. 

Kan vi gjennom praksisen av å lage kunst, som i seg selv kan være en form for dyp-lytting, klare å tune inn og koble oss på disse andre enn menneskelige livsformene, og gjennom det oppnå en tilstand av sammenheng, samtale, samfunn, samhørighet? 

Denne høstens Pluss Pluss ser etter verk og uttrykk som på en eller annen måte søker mot eller tar utgangspunkt i en undersøkelse av denne mulige samhørighetstilstanden med den mer-enn-menneskelige verdenen. 

Vi ønsker velkommen ulike former og formater. Det kan være scenekunst, musikk, kunst, tekst, installasjon eller et relasjonelt prosjekt, nye eller allerede eksisterende arbeider. De utvalgte verkene vises i Black Box teaters lokaler, og vi kan bruke lille scene, foajeen eller korridorene. Vi kan hjelpe til med enkle tekniske behov. Det er et lite honorar, og det noen material- eller reisekostnader vil kunne dekkes.

Søknaden skal inneholde en kort bio (ca 2000 tegn), en kort prosjektbeskrivelse (max 4000 tegn) og visuell/audio presentasjon av arbeidet. 

Send prosjektbeskrivelse til Ingvild Langgård – email: ingvlang(a)gmail.com

Deadline: 15 september, 2019