Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Dansekritikken i fremtiden

Lørdag 9. juni, kl. 16.30-18:00
Black Box teater foajé

Dansekritikerrørsla inviterer til en paneldebatt om dansekritikkens fremtid. Medievirkeligheten har endret seg og dans er i liten grad en del av det offentlige ordskiftet. Hvordan kan vi tenke nytt om kritikerens handlingsrom og mulighetene for dansekritikk å inngå i en større offentlighet?

Samtalen ledes av Axel Andersson fra Kritiklabbet, et svensk eksperiment som undersøker dagskritikkens kunstneriske, økonomiske og teknologiske former i en offentlighet som er i stadig endring.
Panelet består av Karen Frøsland Nystøyl (scenekunstkritiker i NRK og påtroppende fagredaktør i Periskop, Hooman Sharifi (koreograf og avtroppende teatersjef for Carte Blanche) og Hild Borchgrevink (musikkritiker og tidligere redaktør for Scenekunst.no.
Samtalen arrangeres av Dansekritikerrørsla, et nytt initiativ for å løfte frem dansekritikk i Norge. Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsnivået om dans og koreografi mellom kritikere og publikum og bidra til et faglig løft for dansekritikken i Norge. Prosjektet har hatt tre faglige samlinger knyttet til forestillinger og arrangementer ved Dansens Hus, Black Box teater og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Denne paneldebatten inngår i fagprogrammet til Dansekritikerrørslas tredje samling denne våren.

Samtalen vil foregå på norsk/svensk og er gratis.
Dansekritikerrørsla er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.