Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Ingeleiv Berstad & Pernille Holden (NO)

Somatøs samling

26. nov. – 2. des. 2018

Somatøs samling er et kroppslig tankeeksperiment. Med utgangspunkt i sin egen kropp og forestillingsevne speku- lerer og fabulerer de utøvende koreografene Ingeleiv Ber- stad og Pernille Holden over andre muligheter for væren. Arbeidet springer ut av en nysgjerrighet over menneske- kroppens materie og evne til transformasjon. Er det mulig å se for seg en verden der andre vesener eller entiteter utfordrer menneskets stilling og sensoriske kapasitet?

Nyordet somatøs henspiller på «soma», legeme, og «tøs», noe løsaktig. Snarere enn å fordype seg i én kropps- lig praksis forsøker Berstad og Holden å oppdage og fortape seg i ukjente kroppsligheter. Forestillingen strekker seg mot det umulige, forbi etablerte oppfatninger om krop- pen og praktiske, romlige begrensninger, og inn i fysiske fantasier om nye sanselige erfaringer.

Sammen med scenograf Signe Becker og lysdesigner Ingeborg Staxrud Olerud skaper Berstad og Holden et somatisk forsøksrom til sine undersøkelser. Publikum er herved invitert til å ta et sanselig, kroppslig tankesprang inn i det ukjente.

  • Mer informasjon om detaljert program kommer på blackbox.no etter 25. oktober.
  • Sted vil avsløres

Pernille Holden og Ingeleiv Berstad møttes som nybegynnere på snowboard i 2008 og utviklet en kunstnerisk dialog gjennom arbeidet Rethink Dance (2008–2013). De var begge involvert i utviklingen av Stormen 2013 på Henie Onstad Kunstsenter og jobbet sammen som utøvere i Ingri Fiksdals Urskog og Hoods. I 2016 satte de i gang et forprosjekt som ledet til arbeidet med Somatøs samling.

Koreografi , utøvelse / Choreography, performance: Ingeleiv Berstad, Pernille Holden. Scenografi , kostyme, foto / Scenography, costume, photo: Signe Becker. Lys / Light: Ingeborg Staxrud Olerud. Dramaturgi / Dramaturgy: Melanie Fieldseth. Produsent / Producer: Hanne Frostad Håkonsen. Støttet av / Supported by: Norsk kulturråd, Oslo kommune. Co-produksjon / Co-production: Black Box teater (Oslo). Foto / Photo: Signe Becker.