Sign up to our newsletter

Conversations & Seminars

Roundtable & Debate: På felles grunn? Gjenskaping, rekonstruksjon og appropriasjon i scenekunsten

9. nov. 2017

Foajé 09.11.2017 16:30